Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, județul Botoșani
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructurã Mare 2014-2020

Date contact proiect

Fundația Corona

Adresa: Calea Chisinaului nr.23A, et.1, Municipiul Iași, județul Iași
Tel.: +40232-244.530
Fax:  +40232-244.536
E-mail: office@fundatiacorona.ro
Persona de contact: Ing. Cristuș Monica, Manager proiect

A.P.M. Botoșani

Adresa: Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani
Tel.: +40231.584.135 +40231.584.136;
Fax: +40231.584.139
E-mail: office@apmbt.anpm.ro
Persona de contact: Consilier Narcisa Dumitriu