Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, județul Botoșani
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructurã Mare 2014-2020

Fundaţia „Corona” în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani a demarat proiectul Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, județul Botoșani.

Proiectul este co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 – Protecția Mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1. Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.

Perioada de implementare a proiectului este de la 01 august 2017 până la 15 aprilie 2020. Proiectul se derulează în judeţul Botoșani, rural şi urban.

Valoarea totala a proiectului este de 1.209.222,54 lei : finanţare nerambursabilă FEDR – 85 % şi bugetul naţional – 15 %.

 

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creşterea gradului de protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din 4 situri Natura 2000 din judeţul Botoşani: ROSCI0276 Albești, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 şi rezervaţia naturalã 2.226 Stânca Ștefănesti prin realizarea şi aprobarea Planurilor de management pentru acestea.

 

Rezultate așteptate :

  • 4 Planuri de management aprobate de autoritatea competentã pentru: ROSCI0276 Albeşti, ROSCI0317 Cordãreni – Vorniceni, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 şi rezervaţia naturalã 2.226 Stânca Ștefãneşti.
  • 1200 de copii/tineri şi 1000 de adulţi din comunele Albești, Cordăreni, Manoleasa, oraşul Ștefănesti informaţi în mod direct asupra importanţei protejării biodiversitãtii în cadrul a 44 de întâlniri directe cu aceştia.
  • 20 % creştere a nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei în comunitãţile de impact – com. Albeşti, Cordãreni, Manoleasa, oraşul Ștefãneşti – asupra importanţei protejãrii biodiversitãţii în ROSCI0276 Albeşti, ROSCI0317 Cordãreni – Vorniceni, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 şi rezervaţia naturalã 2.226 Stânca Stefãneşti.